Didžioji pagoda


Dzeno meistras Seung Sanas

Ištrauka iš kalbos, pasakytos 2004 metų žiemos kiolčės metu

 

Hė Džė (Hae Jae) reiškia „palik visa tai“. Taigi Hė Džė dharmos kalba reiškia, kad visa tai, kas pasiekta per šiuos tris mėnesius, reikia palikti ir nesilaikyti į tai įsikibus. Bet jei iš pat pradžių nieko nėra, kas gi paliekama? Šeštasis Patriarchas pasakė, kad iš pradžių nieko nėra, nežiūrint to, jis pateikė didingą sūtrą. Vadinasi, mes turime nieko neišsigalvoti ir nieko nepalikinėti tyčia, tik turime viską  palikti nepaliesta. Tada lieka tik matymas, dangus žydras, dirva tamsi, vanduo srūva žemyn. Tik matyti – tai neišsigalvoti jokios, net vienintelės minties, tada protas pasidaro skaidrus kaip veidrodis.

Kalnas stūkso, vanduo teka, šuo loja. Matymas, girdėjimas – bet koks išgyvenimas – viskas yra dharma.

Kai esame tuo užimti, tai visai nesvarbu: Hė Džė ar ne Hė Džė, kiolčė ar ne kiolčė –niekas netrukdo.

Kas šitaip lavinasi, gali pasakyti, kad niekas netrukdo. Bet tie, kurie nesilavina, sakys, kad visur kur yra daugybė kliūčių. Kaip tik todėl dabar Hė Džė ("palik visa tai") šventykloje sakoma dharmos kalba. Dharmos kalba reiškia, kad savo proto viduryje turime pastatyti didingą pagodą tam, ką ruošiamės daryti. Kylant kiekvienai pakopai, kuo aukščiau iškyla pagoda, tuo daugiau siekia mūsų suvokimas. Kuo žemesnė pagoda, tuo mažiau galime suvokti.

Kai smarkiai pasistengiame pratybose, galime padėti daugeliui būtybių. O jei lavinamės aplaidžiai, tai negalime padėti net sau. Jei nepajėgiame padėti sau, tai nė nesapnuokime apie pagalbą kitiems. Vienas iš būdų, kaip galime priartėti prie tikslo, – tai „viso to palikimas“. Jei kiekvieną mirksnį visa tai paliekame, tuomet visa, ką matome, girdime ir juntame, yra tiesa. Nieko nėra, kas nebūtų tiesa. Dangus žydras, vanduo teka žemyn, šuo loja „au-au“, cukrus saldus. Ar čia kas nors nėra tiesa?

Vadinasi, reikia tik laikytis šios krypties, suvokti visuotinę tiesą ir išgelbėti visas būtybes nuo kančių.

Šiandien yra Hė Džė diena, kuri reiškia „palik visa tai“. Nagi, visi jūs, ką paliksite? Ne tiek svarbu atmesti viską dėl Budos ir žymiųjų mokytojų, kiek turime visa tai palikti dėl visų juntančiųjų būtybių. Hė Džė reiškia mokymąsi visa tai palikti visų būtybių vardan, kad jos visos kartu galėtų viename laive plaukti į budiškumą. Štai kas yra Hė Džė diena.

Manoji Hė Džė dharmos kalba baigta, tad prašau užduoti klausimus.


K: Mano pradžnios laivas per mažas – ar galėčiau kaip nors jį praplėsti?

DMSS: Kai išmesi „mažas“, jis prasiplės. Nuo pat pradžių pradžnios laivas nėra nei didelis, nei mažas. Tereikia nieko neišsigalvoti!


K: Nuolatos labai liūdžiu. Ar galiu ką nors pakeisti?

DMSS: Kas yra tas, kuris liūdi?

K: [jokio atsakymo]

DMSS: Nežinai? Tai ir išlik toks, tiktai nežinok. Ir nekils jokių keblumų.


K: Ką reiškia užsiimti dzeno saviugda?

DMSS: Kas uždavė klausimą?

K: Aš.

DMSS: Kas klausia? Atrask, kas tas „aš“, gerai?


K: Tai, kad čia visi esame kartu ir užsiimame dzeno saviugda, kartu lavinamės, ne atsitiktinumas. Paaiškink, prašau, kaip yra, kad niekas nevyksta atsitiktinai.

DMSS: Kas toks čia kalba ir uždavė dabar šį klausimą?

K: Tas, kas čia sėdi...

DMSS: Kas yra „tas, kas čia sėdi“?

K: Nežinau.

DMSS: Nežinai?

K: Taip.

DMSS: Trinktelėk delnu grindis. [Mokinys trinkteli delnu grindis] Gerai. Kad paaiškintum, prasižioti nebūtina, supranti?


K: Šiomis dienomis Jūsų kūnas ne visiškai sveikas. O Jūsų protas, lyginant koks buvo jaunystėje ir dabar, jis toks pats ar kitoks ir kiek kitoks?

DMSS: Jei sakysi „toks pats“, gausi trisdešimt lazdos kirčių. Bet jei sakysi, kad „kitoks“, taip pat gausi trisdešimt kirčių.


K: Aš labai kenčiu. Daug daugiau nei Tu. Ką man daryti?

DMSS: Ką nori pasakyti, kai sakai „daugiau“? Ar nori pasakyti, kad tu kenti daug smarkiau nei tavo mokytojas? Iš kur tai žinai?

K: [jokio atsakymo]

DMSS: Nežinai, tad neapsimetinėk, kad kažką žinai.


K: Dzeno meistre Seung Sanai, ar Tu esi Budos laikais gyvenusio Mahakašjapos reinkarnacija?

DMSS: Baikite tas nesąmones. Tuos beverčius plepalus. Tai tik senas pasakojimas. Dzenas reiškia kaip tik dabar, mirksnis po mirksnio tyrinėti, kas atsiranda ir pranyksta mūsų prote. Kas nutiko Mahakašjapai ar kas liko iš Budos, jau visai nebenaudinga, visiškai nebe tavo reikalas. Tau reikia kaip tik dabar atrasti, kas yra tas, kas čia sėdi ir kvėpuoja. Štai dėl ko prieš daugelį metų didis dzeno meistras sudegino visas sūtras ir į šiukšlyną išmetė užrašus su žymiųjų mokytojų pamokymais. Visa tai nėra būtina. Dzenui viso to nereikia. Turi atrasti ir aiškiai suvokti tikrąjį save. Kas yra tas, kuris dabar ten muistosi?


K: Jeigu dzenas yra lavinimasis kiekvieną akimirksnį tik būti, tai ar galima dar neatėjus fizinei mirčiai atsidurti anapus mirties?

DMSS: Kas kiekvieną akimirksnį yra tas akimirksnis, kuris čia kalbėjo? Mirksnyje, viename po kito, nėra nei gyvenimo nei mirties. Todėl, kai kiekvieną mirksnį protas yra tyras imame suvokti, jog viskas yra savaiminė tiesa, ir nebekyla jokių keblumų. Bet jeigu imi, ir kuriame nors mirksnyje įstringi, tada negerai. Mirksnis – tai viena milijoninė sekundės dalis. Vadinasi vienas mirksnis yra nepaprastai trumpas. Jo ištęsimas yra tai, ką vadiname meditacija. Tad meskite šalin mąstymą. [Mokinys nusilenkė] Gerai. Sudėjai rankas hapčangu ir nusilenkei, tai yra gerai.


K: Kai pradėjai užsiiminėti dzeno saviugda, korėjiečiai kariavo tarpusavyje, šiauriečiai prieš pietiečius – tai buvo labai liūdinantis dalykas. O ką dabar galvoji apie Korėją ir korėjiečių budizmą?

DMSS: Kai pavalgai pusryčius ir pravėręs duris išeini į lauką, tai matai daugybę gyvūnų besigrumiančių tarpusavyje ir bandančių vienas kitą suėsti. Ką apie tai manai? Tas pats ir su žmonėmis. Todėl dzene sakome, palik savo „aplinkybes“, neįsikibk į jas. Tiesiog palik jas. Visas: geras ir blogas, atsirandančias ir pranykstančias, kilnias ir žemas, palik, palik. Palik visa tai. Palik tai, gerai?


K: Kaip lavinti savyje atjautą ir išgelbėti visas gyvas būtybes?

DMSS: „Lavinti savyje“ savaime jau yra klydimas. Dzene sakome „palik visa tai“. Atmesk tai. Jei visa tai atmesi, tai susivienysi su dangaus žydrumu, su dirvos tamsumu, su šuns lojimu „au-au“, su cukraus saldumu. Su visuotine tiesa. Kai susivienijame su visuotine tiesa, tai mūsų veiksmai pasidaro budos veiksmais. Palikite visa tai.


K: Norėčiau smarkiau užsiimti dzeno saviugda, bet kuo daugiau ja užsiimu, tuo labiau tolstu nuo tėvų.

DMSS: Kai užsiiminėsi teisingai, darysiesi labiau atsidavęs savo tėvams. Kai pirmą kartą nuvykau į Ameriką, man niekas nepadėjo. Turėjau mokyti budizmo, giedoti ir medituoti. Tada amerikiečiai nesuprato žodžio „meditacija“ reikšmės.

Kai eidavau į virtuvę, ir jie eidavo į virtuvę dirbti su manimi. O kai likdavo laiko, sėsdavau nusisukęs į sieną – tiesiog tykiai sėdėdavau. Tada ir jie sekdavo manimi ir sėdėdavome kartu. Vėliau, jau nebe vien tik tykiai sėdėdavome, pamokiau, kaip klausti save Didžiojo klausimo. Tas Didysis klausimas lėtai, lėtai didėjo ir didėjo, ir dabar korėjiečių budizmas yra išplitęs visame pasaulyje. Panašiai daryk ir tu. Ir visi kiti taip pat pasekite šiuo pavyzdžiu.


K: Labai Tau dėkui, Dė Sion Sa Nimai (Dae Soen Sa Nim). Po ilgos pertraukos klausantis Tavo dharmos kalbos mano širdį apėmė pakili nuotaika. Dabar Tu jau esi pragyvenęs nemažai metų ir netrukus pasitrauksi į nirvaną, o mes pasiliksime eiti dzeno keliu. Ką reikės atsakyti, kai mūsų paklaus, ko mokė jūsų mokytojas?

DMSS: Kas yra tas, kuris čia dabar kalba?


K: Dabar mes galime užsiiminėti dzeno saviugda Tavo vadovaujami, bet vėliau, kai liksime be Tavęs, koks bus geriausias būdas sekti Tavo mokymu?

DMSS: Palik visa tai.

K: Tie, kurie gerai supranta Tavo mokymą, gali imti ir palikti, o jei kiti negali, ką daryti jiems?

DMSS: Ką reiškia „o jei“? Mesk šalin „o jei“ ir kai sakau atmesk visa tai, tai atmesk visa tai. Per daug save klaidini!


K: Šiomis dienomis mūsų sangha gali lavintis trijose skirtingose vietose. Pirma, pagrindinėje šventykloje Hvua Gje Sa (Hwa Gye Sah), čia, Mu Sang Sa ir jau nuo anų metų Hjon Džong Sa (Hyon Jong Sah). Vieni gali pasirinkti dzeno pratybas Mu Sang Sa šventykloje, kiti – Hvua Gje Sa. Norėčiau paklausti, kokie yra geriausi užsiėmimai, kokia vieta yra geriausia ir koks geriausias lavinimosi metodas. Ar dera vaikščioti į skirtingas vietas, kurias laikau asmeniškai tinkamomis, ir ten lavintis?

DMSS: Tavo klausimas labai žemos klasės. „Laikau asmeniškai tinkama“? Nėra tokio dalyko! Jei net nenumanai, kas esi, kas galėtų būti laikoma asmeniškai tinkama? Kai Didysis klausimas yra visiškai aiškus, tada gali suvokti, kas esi.


K: Mano Didysis klausimas yra aiškus. Kada klausiantis šį klausimą yra aiškus, ką tada darome?

DMSS: Ko tu nori paklausti?

K: Kai Didysis klausimas vis didėja ir kai yra aišku, kas jį klausia, ką turi daryti klausiantysis?

DMSS: Šitas klausimas yra aiškus?

K: Taip.

DMSS: Ar toks klausimas gali būti aiškus?

K: Manyje yra „kas esu“, tad aš esu aiškus ir aš turiu klausimą.

DMSS: Kas tau aišku tame klausime „kas esu“?

K: Aš aiškus; aš turiu šį klausimą.

DMSS: Neaiškink, atsakyk. Kas yra tas, kuris sako „Aš turiu aiškų klausimą“?

K: Tai protas „nežinau“.

DMSS: Nežiopčiok, o atsakyk į klausimą! Atsakyk!

K: [Mokinys trinkteli delnu grindis] Grindys yra geltonos.

DMSS: Na matai – tik nepamesk šito ir tęsk toliau. Per daug išsigalvoji!


DMSS: Jei daugiau klausimų neliko, tuomet baigiame. Tik nepameskite to Didžiojo klausimo, to „Nežinau“ proto! Kai jūsų protas yra visiškai prisipildęs nežinančio proto, tai ištisa visata yra nežinantis protas. O kai ištisa visata yra nežinantis protas, suvoksite, kad tas nežinantis protas esate jūs. Taigi nepasitraukiantis nežinantis protas, nepaliaujamas klausimas yra mūsų konganas, teisingas dzeno pratybų kelias. Na kaip, visos abejonės išsklaidytos, nėra daugiau dvejonių?


K: Sakei „nepameskite to Didžiojo klausimo“, ką tai reiškia?

DMSS: Kas dabar yra? Kas kalba?

K: [Mokinys trinkteli delnu grindis]

DMSS: Va ir nepamesk šito! Vis dėlto dar per daug išsigalvoji!2004 m. birželį dzeno meistrui Seung Sanui buvo oficialiai suteiktas viso gyvenimo garbės vardas Dė Džong Sa (Dae Jong Sa), arba Didysis Čogje ordino Mokytojas. Tai aukščiausias Čogje ordino suteikiamas titulas. © Angliškas tekstas Primary Point, Vol.22, No 2, Fall 2004

© Vertimas į lietuvių k.

Kauno Kvan Um dzeno mokyklos budistinė bendruomenė, 2004

Iš anglų k. vertė Jonas Vitkūnas