Zen Meistro Seung Sahno istorija

zen master seung sahn


Zen Meistras Seung Sahnas (Dae Soen Sa Nimas) yra pirmasis Korėjos Zen Meistras, mokęs Vakaruose. Po II Pasaulinio karo, nusivylęs politika ir akademinėmis studijomis kaip galimybe siekti tiesos, jis tapo vienuoliu dzenbudistu, iškeliavo į kalnus, ištvermingai perėjo 100 dienų atsiskyrimą, nušvito ir gavo Dharmos perdavą iš žymiausio to meto Zen Meistro Ko Bongo. Tada Seung Sahnui buvo 22 metai.

Po to, būdamas penkių Seulo šventyklų abatu, reorganizavo Korėjos budistų Čogje (Chogye) Ordiną. Vėliau devynerius metus praleido Japonijoje, steigdamas naujas šventyklas ir mokydamas Zen. 1972 metais Zen Meistras Seung Sahnas atvyko į JAV. Providense (Rodailendas) (Providence, Rhode Island) kurį laiką dirbo skalbykloje, skalbimo mašinų mechaniku. Tuo metu jis sutiko keletą Browno universiteto studentų, vėliau tapusių jo mokiniais. Tai buvo Providenso Zen centro pradžia.

Zen Meistras Seung Sahnas yra eilės Zen knygų autorius. Jis skatina visų tikėjimų žmones kartu atskleisti savo tikrąją prigimtį. Žinomos jo pastangos suartinti Zen praktiką su kontempliatyvia krikščionių malda, ilgus metus vedant Zen meditacijas Kentukio Getsemanės abatijoje, trapistų vienuolyne ir kitoms krikščionių grupėms. Keliolikai mokinių, vadinamų Dharmos Meistrais jis yra suteikęs inka, leidimą mokyti, aštuoni yra gavę Dharmos perdavą ir tapę Zen Meistrais. Dae Soen Sa Nimas šį pasaulį paliko 2004 metais.