Jei protas nesusinarpliojęs, tai ir veiksmai aiškūs

 


Kartą Seulo tarptautiniame dzeno centre per dharmos studijų pamoką dzeno meistras Seung Sanas tarė mokiniams:

– Nušvisti nėra sunku, tačiau sunku išlikti nušvitusiam.
Tada vienas mokinys paklausė:

– Mokytojau, jei ištisa visata jau yra skaidri ir aiški, kodėl mums reikia būti nušvitusiems?

Dzeno meistras Seung Sanas kurį laiką nustebęs žvelgė į mokinį ir paklausė:

– Ar tavo protas yra skaidrus ir aiškus?

– Ne, mokytojau, dar ne [kiti mokiniai ėmė juoktis].

– Tai kuo tada tau reikia būti?

Mokinys trinktelėjo delnu į grindis.

– Tik pažiūrėkit! – pirštu rodydamas į klaususįjį dzeno meistras kreipėsi į likusius mokinius, – štai kuo jam reikia būti?!

Visi sėdėjo nuščiuvę, suprasdami kad meistras tikrina mokinio protą.

Klausėjas suglaudė ties krūtine delnus ir atsakė:

– Aš tik sėdžiu šioje salėje ir mokausi kartu su tavimi, mokytojau.

– Tai ir būk šitaip nusiteikęs! Išlik šitokio proto!!! – O tada prisimerkęs dzeno meistras Seung Sanas pridūrė, – kartais mokytojas tyčia suklysta, norėdamas patikrinti mokinį. Žiūrėkite, kad šito nepražiopsotumėt.

Kitas mokinys paklausė:

– Mokytojau, mūsų mokymas yra “palik visa tai”. Bet labai seniai Kinijoje gyveno klajojantis dzeno meistras Pu-tai (po mirties pripažintas Maitrėjos reinkarnacija), nuolat visur kur su savimi nešiodavęsis nudrengtą maišą pilną dovanų. Kam to reikia?

– Tau! – atsakė dzeno meistras Seung Sanas. – Tada, kai tavo protas nesusinarpliojęs, esi laisvas duoti, priimti, pasilikti sau, išlaikyti, neprarasti; tada tavo veiksmai yra skirti kitiems, ne tau, jie reikalingi tik kaip pagalba šiam pasauliui. Tada kiekvieną gyvenimo mirksnį tavo veiksmai reiškia teisingą paskirtį, deramas aplinkybes ir teisingus santykius. Juos vadiname didžiuoju bodhisatvos keliu... tad palikite visa tai ir tiktai darykite tai, ką darote, aišku?

 

Kwan Um School of Zen Newsletter, 2007 Spring

© Vertimas į lietuvių kalbą,

Kauno Kvan Um dzeno mokyklos budistinė bendruomenė,

Jonas Vitkūnas, 2007