Kaip sėdėjimas gali išgelbėti alkstantį pasaulį?

 

Zen meistras Seung Sahn

 

Klausimas: Ką mes, JAV, galime padaryti, kad sustabdytume badą pasaulyje?

Zen Meistras Seung Sahn: Ar papietavai?

K: Taip.

ZMSS: Ar išplovei dubenį?

K: Taip.

ZMSS: Gerai. Tad kodėl egzistuoja ši problema? Pasaulyje priežastis ir pasekmė yra labai aiškūs. Viskas turi pirminę priežastį. Jei ją supranti ir pašalini, problema taip pat dingsta. Galima taupyti pinigus ir siųsti maistą į Afriką ir Indiją. Visa tai gerai. Bet išliks daugybė problemų. Labai svarbu pašalinti pirminę priežastį. Tai tarsi biliardo žaidimas. Įmuši kamuoliuką į kišenę ir vienas jau yra. Bet aukštos klasės technika yra pataikyti į vieną kamuoliuką ir paskui į kitą, ir į trečią, ir kitus, kad visi jie atsidurtų kišenėse. Zen stiliaus veiksmas yra būtent toks. Galima duoti pinigų alkanų žmonių gelbėjimui, bet jei pataikysime į alkanus žmonių protus, galime padėti jiems pakeisti mąstymą taip, kad šie patys pagelbėtų savo šaliai. Aukštos klasės technika yra pagelbėti žmonėms pagelbėti jiems patiems.

Yra dviejų tipų alkis šiame pasaulyje: kūno alkis ir proto alkis. Kūno alkis yra lengvai išsprendžiamas – pavalgydink. Bet protu alkaniems žmonėms reikia maisto protui. Tokie žmonės nemiršta. Jie nori galios, o po to dar daugiau galios. Jie teigia – „mano kelias yra teisingas, tavo kelias – neteisingas!“ Jie nori valdyti šį pasaulį, neprarasti patogios padėties.

Šiais laikais žmonės, sakantys, kad nori pasaulio taikos, bijo atominio karo. Jie nori nemirti, neprarasti patogios padėties. Tai neteisinga pasaulio taika. Daug politikų apie pasaulio taiką kalba būtent taip. Rusija sako „mes norime taikos pasaulyje.“ Amerika sako „mes norime taikos pasaulyje.“ Kuri pasaulio taika yra teisinga? Tai protu alkani žmonės, kurie gamina bombas ir atominius ginklus. Jie kalba apie pasauline taiką, bet ji tik žodinė, netikra. Taip pat yra daugybė žmonių, kurie nenori pasaulio taikos. Jie mano, kad pasaulis yra toks blogas, kad geriausia būtų jį sunaikinti. Jie tai pat nori išsaugoti savo patogią padėtį, tad jų pasaulio taika yra tik jiems patiems, ne kitiems žmonėms. Tai taip pat nėra teisinga pasaulio taika.

„Aš noriu taikos pasaulyje tik sau“ – tokia sąmonė nėra pusiausvyroje. Pašalinus tokį proto alkį, kūno alkio problema taip pat dings. Jei mylime vienas kitą, padedame vienas kitam, gyvename darnoje vienas su kitu, tada pasaulio taika įmanoma.

Reikia suprasti šį pasaulį. Amerika gamina daugybę bombų ir atominių ginklų. Kodėl? Ji nekariauja. Jei šie ginklai nenaudojami – suyra. Bet kadangi Amerika juos gamina, taip pat ir Rusija privalo juos gaminti. Komunistinės šalys nėra tokios pasiturinčios, tad turi finansus atimti iš kitur, kad galėtų gaminti ginklus. Galiausia pradeda griūti ekonomika.

Amerikos idėja yra ne kovoti, bet sugriauti komunistinių valstybių ekonomiką. Kai ji sugriūna, atsiranda alkanų žmonių. Dabar daugybė žmonių alkani. Tokia sąmonės būsena labai bloga. Supranti? Suvokus šį pasaulį aiškiai, bus aišku iš kur kyla alkis. Viskas nutinka natūraliai. Afrikoje bei Indijoje (taip pat ir Amerikoje) daugybė gyvūnų žudoma maistui. Ne taip daug valgoma ryžių bei daržovių kaip Rytinėje Azijoje. Auginant gyvūnus mėsai reikia daugiau žemės nei grūdams ir daržovėms. Kodėl daug žmonių badauja? Tai ne tik šio gyvenimo pasekmė, bet priežasčių, nutikusių prieš daugybę gyvenimų, pasekmė. Buda sakė – jei nori suprasti, kas atsitiko iki šio gyvenimo, pažvelk į tai, ką turi dabar. Jei esi labai alkanas, vadinasi praeitame gyvenime stipriai skriaudei žmones ir gyvūnus, vertei juos badauti. Šiandienos kančia yra anų veiksmų pasekmė. Dabar visiškai nėra pusiausvyros tarp alkanų ir maistu pertekusių žmonių. Valgymo metu maistas labai svarbus, o paskui kas lieka išmetame į šiukšlyną ir šiukšlių nevalgome. Tūkstančiai restoranų Amerikoje išmeta maistą. Jei galėtume visą išmestą maistą nusiųsti į Afriką ar Indiją, žmonės ten nebadautų.

Taip pat, jei nori suprasti ateitį, reikia pažvelgti į tai, kas vyksta dabar. Sąmonės būsena šią akimirką yra pirminė priežastis tam, kas nutiks ateityje – rytoj, kitame gyvenime, kartų kartoms po to. Šią akimirką sąmonė kuria ateitį. Šią akimirką žmonės žudo gyvūnus maistui, žmonės švaisto maistą, leidžia pinigus ginklams, o ne maistui. Mes kuriame ateitį savo veiksmais. Daugybė straipsnių naujienose pasirodo apie Afriką. Daugybė žmonių kalba apie kančią ir išreiškia savo jausmus, tad atsiranda „kaip galime padėti jiems?“ sąmonė. Jei ši gelbstinti sąmonė išplis pakankamai plačiai, ji ras ir pašalins pirminę pasaulio kančios priežastį. Daugybė žmonių, norintys pagelbėti, reiškia, kad jie įgaus energiją kartu ir gebės išspręsti pasaulio problemas.

Žymus amerikietis sukūrė daugybę grupių, kad rinktų pinigus Afrikai. Pagalvojau, kad tai nuostabu, iki perskaičiau, kad jam gavus pinigus, 30 procentų nukeliauja į jo paties kišenę ir tik 70 procentų iškeliauja į tikslą. Jis mano „dėl šios labdaros aš esu nuostabus“. Juo buvo labai žavimasi, bet tai neteisinga. Jis atrodo nuostabus tik iš išorės, bet ne iš vidaus. Dėl viešumo apie Afrikos problemas, daugybė tokių grupių susikūrė Amerikoje, kurios nori pagelbėti. Jos kaupia pinigus ir juos persiunčia, bet tai panašu į kosmetikos naudojimą. Jei esi alkanas, tau nereikia kosmetikos. Tokie veiksmai yra kaip kosmetika. Jie sukuria jausmą „aš geras, aš padedu“, bet tas „aš“ iš tikrųjų nepadeda kitiems žmonėms. Jis nesprendžia pirminės alkio problemos. Tai tarsi kambarys, kuriam atsiranda daugybė musyčių. Išvalius kambarį viskas atrodo tvarkoje dienai ar dviems, kai musytės vėl pasirodo. Apsivalymas kartas nuo karto negelbsti. Kodėl tos musytės atsiranda? Reikia ieškoti pirminės priežasties. Atrandame, kad kambarys labai drėgnas. Jei jis būtų sausas, musyčių nebūtų. Tad turime išspręsti drėgmės problemą – pasijungiame šildytuvą ar užkuriame ugnį, šildome ir išdžioviname kambarį. Tada vabzdžių nebebus. Ta pati problema su alkanais žmonėmis.

K: Ar mūsų sėdėjimas meditacijoje pašalina pirminę bado Afrikoje priežastį?

ZMSS: Kai atvykau į šią šalį prieš 14 metų, buvau vienas. Nebuvo nei vieno mūsų tipo Zen centro. Dabar jų daugybė visame pasaulyje ir daugybė žmonių praktikuoja. Žmonės šiuose Zen centruose pradeda suprasti teisingą kelią ir tiesą. Gal ateityje mūsų Zen centrai ir daugybė kitų centrų pasaulyje, išaugs, išsiplės ir galės padėti visiems žmonėms, jaučiantiems proto alkį. Pašalinus proto alkį, kūno alkis išnyks. Tada taika pasaulyje taps įmanoma. Jūs norite greitų rezultatų – kažką nusiųsti alkstantiems žmonėms ir kad problema būtų išspręsta jau rytoj. Tai neįmanoma. Šiame pasaulyje priežastis ir pasekmė kartais pasirodo lėtai, kartais greitai. Būtent ši kančia užtruko šimtus metų iki pasirodė. Greičiausia šiame gyvenime alkio problemos nebus įmanoma išspręsti ir ne sekančiame, ir ne dar sekančiame. Bet reikia stengtis, gyvenimas po gyvenimo. Tai mūsų vienas didžiųjų priesakų – „gyvos būtybės yra nesuskaičiuojamos; prisiekiame išgelbėti jas visas.“ Tam reikia išsiugdyti stiprų asmeninį centrą – ne tik šiame gyvenime, bet kiekviename gyvenime po to. Mėginti, mėginti, mėginti nesustojant dešimt tūkstančių metų!

Dabar yra didžių pasikeitimų metas pasaulyje. Esame senojo ciklo pabaigoje ir naujasis prasideda. Todėl tiek daug pusiausvyros nebuvimo ir didelių kančių. Alkis atsiranda dėl šio pusiausvyros nebuvimo. Dabar pasaulyje yra ir valstybių, kurios turi maisto perteklių, ir tokių, kurioms jo stinga.

Pusiausvyros nebuvimas yra šio pasaulio liga: kaip galima ją išgydyti? Pusiausvyra yra tiesos supratimas. Jei nėra išminties, nėra pusiausvyros. Kiekvienam labai svarbu surasti savo žmogiškąją prigimtį. Todėl mes sėdime Zen, kad surastume ją. Sėdėjimas meditacijoje yra labai svarbu. Reikia surasti žmogiškąją prigimtį ir tuomet kartu padėti vienas kitam, kad taptume pasaulio taika. Kaip žmonės mes visi lygūs. Visi turime mylinčią sąmonę, tad kodėl atsiranda alkstantys žmonės? Reikia rasti pirminę šios pasaulio ligos priežastį ir ją pašalinti. Jei to nepadarysime, niekada negalėsime padėti alkstantiems žmonėms.

 © Angliškas tekstas Primary Point, Vol.33, No 3, Fall 2016

© Vertimas į lietuvių k.

Lietuvos Kvan Um Zen mokyklos budistinė bendruomenė, 2018

Iš anglų k. vertė Leonardas M.