Lietuvos Kvan Um dzeno mokyklos metraštis

Dzeno meistro Seung Sahno mokymas Lietuvą pasiekė 1990 m. lapkritį. Pirmoji paskaita įvyko Kaune, Maironio muziejuje. Ją vedė Pawel Karpowicz. Po paskaitos vyko 30 min meditacija.

1991 sausio 8 d. (Tomo kvietimu) atvyko DSSN mokinys, dharmos meistras Do Am Sunimas. Buvo paskaita ir 3 dienų YMJJ.

1991 m. sausio mėn. 10 dieną įvyko pirmoji 5 įžadų priėmimo ceremonija Lietuvoje. Joje 5 įžadus priėmė apie 40 asmenų. Tarp jų buvo ir patys pirmieji Lietuvos Kwan Um dzeno sanghos nariai (čia ir būsimas dzeno vienuolis Bo Haeng SN). Įžadų mokytojas buvo dharmos meistras Do Am SN JDPS. Tuo metu dzeno populiarinimo Lietuvoje iniciatyva priklausė grupei kauniečių, todėl daugelis paskaitų ir pratybų vyko Kaune.

1991 sausis. Po atsiskyrimo Kaune buvo organizuojamas Do Am SN JDPS mokymo vizitas į Vilnių. Tačiau mokymo vizitas, žinomų Lietuvos istorinių įvykių kontekste, virto budėjimu Vilniuje prie parlamento. Pasakojama, kad Do Am Su Nimas su Lenkijos vėliava stovėjo prie parlamento per visus sausio įvykius.

1991 balandžio mėn. įregistruojama Kauno Kvan Um dzeno bendruomenė.

1991 kovas. Kaune, Donelaičio g. (Raidės (?) spaustuvės salėje) paskaita ir atsiskyrimas su Do Am SN JDPS. Atsiskyrime dalyvavo apie 60-70 asmenų. Įžadų ceremonija. Pirmieji du mokiniai su 10 įžadų (tarp jų (tada būsimas) vienuolis Kęstutis Marčiulynas) Grupė asmenų priėmė 5 įžadus.

dae soen sa nimas vilniuje 1991

1991m. gegužės mėnesį, keliaudamas po Europą, į Vilnių su grupe savo mokinių, Do Am SN rūpesčiu, atvyko dzeno meistras Seung Sahnas. Jį lydėjo Su Bong SSN (tada dar JDPSN), Wu Bong SS (tada dar JDPSN), Mu Sang SN, Do Am SN JDPS, Dorota Kržyžanowska HJN (dabar Myong Oh SN JDPS) ir dar keli asmenys. Tuometiniuose Profsąjungų kultūros rūmuose ant Tauro kalno, buvo skaitoma paskaita apie dzeną, po kurios vyko dviejų dienų dzeno pratybos (atsiskyrimas) sporto klube „Ritmas“, Labdarių gatvėje. Nuo to laiko keletas vilniečių nutarė susiburti bendroms dzeno pratyboms. Taip įsisteigė Vilniaus Zen grupė. Pirmosios pratybos vykdavo Moksleivių rūmuose, vėliau – vienoje iš vidurinių mokyklų ir kitose tam nepritaikytose vietose.

1991 DSSN vizito metu paskirti pirmieji abatai: Kaunui Vytas Patriubavičius, Vilniui Tomas Stonis.

1991 Mindaugas Dapkus savo lėšomis išleidžia knygelę „Zen pratybos pagal K. Sekidą“.

1991 spalis. Do Am SN JDPS pravedė atsiskyrimą Kaune Medicinos mokykloje.

1992-1993 m Kaune pratybos vyksta Medicinos mokyklos bendrabutyje, Kauno Viešojoje bibliotekoje. Buvo suorganizuoti keli 3 dienų savarankiški (be mokytojo) atsiskyrimai.

1992 Mindaugas Dapkus savo lėšomis išleidžia knygelę „Zen-Do. Zen kelias. 1 dalis“. Kitos dalys dėl lėšų stygiaus nebuvo išleistos. Tai buvo praktikams svarbios knygelės gimtąja kalba, kurių reikšmę sunku pervertinti.

1992 spalis. Vytas Patriubavičius ir Jonė išvyksta į JAV. Dalyvauja Providenso ZC dvidešimtmetyje. Į Lietuvą nebesugrįžta.

Vilnių aktyviai lankė dzeno meistras Wu Bongas, turėjęs čia privačių reikalų. Jis suteikė gerą impulsą besiburiančios bendruomenės dvasiai.

Kaune bendruomenė nesuyra, tačiau bendrų renginių organizuojavimas faktiškai persikelia į Vilnių, kadangi šiuo sanghos vystymosi metu svarbu buvo veikti sutelktomis pastangomis.

do am sunim

1992m. Valakampių miške, buvo surastas apleistas vasarnamis. Vilniaus dzenbudistai jį išsinuomojo ir ėmėsi renovacijos.

1992 Daugiau nei metus trukusi būsimojo Zen centro rekonstrukcija tapo dar viena dzeno pratybų forma. Čia buvo panaudota tiems laikams solidi 1000 USD parama, gauta iš Providenso dzeno centro. Šiame centre praleisti septyneri bendros veiklos metai įvairaus išsilavinimo, profesijų ir patirties žmones sujungė į vientisą bendruomenę – sanghą. Čia vykusiuose atsiskyrimuose dalyvavo mokiniai iš visos Lietuvos. Dvi jos narės tapo vienuolėmis Myong Hae SN (įžadų mokytojas Su Bong SSN), šiuo metu tęsianti vienuolystę Honkonge ir, kiek vėliau, Won Bo SN (įžadų mokytoja Dae An SN ?), šiuo metu tęsianti vienuolystę Peop Ryon Sa šventykloje Korėjoje.

1992 vasara. Atsiskyrimas, įžadų ceremonija su Jacob Pearl JDPSN vėlau (ZM Wu Bongas) vienos mokyklos patalpose.

1992 Vilniaus ZC abate paskiriama Agnė Talmantaitė, Kauno – Raimondas Lencevičius. Vilniuje ir Kaune vyksta reguliarios pratybos, tačiau nėra nuolatinių patalpų.

1992 Išleista Seung Sahno SSN poezijos knyga „Visatos ašis“ (vertė A.Bausys)

do am sunim

1992 JDPSN Jane Mc Laughlin vizitas. Atsiskyrimas Vilniuje gydymo įstaigoje Nemenčinės plente, prie Balžio ežero, paskaita.

1992 m gale Kaune sekmadieninės pratybos persikelia pas Mindaugą Dapkų.

Nuo 1993 m. Lietuvos sanghos vadovaujanti Mokytoja yra Dorota Krzyzanowska JDPSN

1993 birželis. Tuometis Honkongo Zen centro vadovaujantis mokytojas dzeno meistras Su Bongas čia pašventino pirmąją Lietuvoje dzeno šventyklą Ko Bong Sa.

1993 Raimondas Lencevičius, išvykdamas į JAV, perduoda Kauno bendruomenės reikalus Jonui Vitkūnui.

1994 žiema. Bendras Lietuvos ir Lenkijos dharmos mokytojų ir besimokančių dharmos mokytojų atsiskyrimas Gdanske, vadovaujamas D. Krzyzanowskos JDPSN.

1998m. pavasarį Lietuvoje vieši Dharmos Meistrė Heila Downey iš Pietų Afrikos Respublikos. Paskaitos Kaune ir Vilniuje. Atsiskyrimas VZC.

1998m. balandį gausi Lietuvos delegacija (pilnutėlis autobusas, minimas straipsnyje) dalyvauja Europos Sanghos 20-mečio minėjime Varšuvoje, Falenicoje. Kelionę sanghai padovanoja Marius Misiūnas. Susitikimas su Zen Meistru Seung Sahnu.

1998 Kauno bendruomenė įsikuria sporto klubo „Titanas“ (Vadovas Marius Misiūnas) nemokamai suteiktose nuolatinėse patalpose. Vyksta reguliarios pratybos.

Hyang Um su nim ir Myong Hae su nim 1998   Hyang Um su nim ir Myong Hae su nim 1998

1998 Hyang Um Sunim JDPS (dabar Dae Kwan SSN) su Myong Hae Sunim aplanko Lietuvą. Paskaitos Vilniuje ir Kaune, atsiskyrimas ir Įžadų Ceremonija Vilniaus dzeno centre.

1998 Wu Bongo SSN vizitas Lietuvoje; paskaita Kaune ir Vilniuje, atsiskyrimas, įžadų ceremonija Vilniuje. Meistras patvirtina Joną Vitkūną Kauno bendruomenės vadovu.

dzeno meistras Wu Bongas 1998

1999m. gegužę Lietuvoje vieši Myong Oh Sunim JDPS (Dorota Krzizanowska). Paskaita ir atsiskyrimas Vilniuje.

1999 Dae Kwang SSN Lietuvoje; paskaitos Vilniuje ir Kaune, atsiskyrimas, kelionė į Nidą.

1999 rugsėjis. Kauno Kvan Um dzeno mokyklos budistinė bendruomenė įregistruojama Tesingumo ministerijoje kaip pilnateisio juridinio asmens teises turinti religinė organizacija, kuri veikia Lietuvoje, remdamasi Korėjos budizmo mokymu.

1999m. lapkričio 9-16 d. Valakampių namelyje vyko ypatinga savo intensyvumu praktika: 7 dienas ir 7 naktis pasikeisdami nepaliaujamai giedojome Dievų Armijos Hwa Um Soeng Jung mantrą. Buvome pasiskirstę budejimą po 2-3val.

1999 gruodžio pabaiga. Kęstutis Marčiulynas išvyksta į Korėją ruošdamasis tapti vienuoliu.

2000 sausis. „Titano“ klubas netenka patalpų. Kauno bendruomenė nuolatines sekmadienines pratybas perkelia į aikido klubą Šilainiuose (Vadovas Renardas patalpas suteikia nemokamai; vėliau, bendruomenei sustiprėjus, simboliškai prisidedama (dalis nario mokesčio) prie patalpų nuomos).

2000 Dae Kwang SSN su Chong An Sunimu JDPSN aplanko Lietuvą; paskaita, atsiskyrimas, įžadų ceremonija Vilniuje.

pelenų barstymas ant budos 2000

2000 birzelis. Išleidžiama dzeno meistro Seung Sahno knyga "Pelenų barstymas ant Budos". Birželio 20 d. ji pristatoma Vilniuje, 21d. Klaipėdoje.

2000 metai. Sukurtas Vilniaus ZC internetinis puslapis (pirma versija).

2000 spalis. Myong Oh Sunim JDPS vizitas Vilniuje. Vaida Urbonaitė išskrido į žiemos Kyol Che Korėjoje, kur pasiliko, kad taptų vienuole.

2001 Kęstutis Marčiulynas tampa vienuoliu Bo Haeng SN.

2001 birželio 6 d. naktinės Mėnulio Pilnaties pratybos Kernavėje. Vadovas Chong An SN, dalyvavo 16 žmonių.

2001 birželio 11-21d. Chong An Sunimo paskaitų ciklas apie budizmą ir dzeną ALF salėje. Atsiskyrimas, Įžadų ceremonija Vilniuje. Paskaita ir 1 dienos atsiskyrimas Šiaulių Universitete.

2001 birželio 24-27d. Jo šventenybės Dalai Lamos Vizitas Lietuvoje. Vilniaus Zen Centras aktyviai dalyvauja organizuojant jo vizitą. (A. Talmantaitė ir A. Lankelis – organizacinio komiteto nariai)

2001m. rugsėjį Lietuvoje pirmą kartą vieši Andrzej Piotrowski JDPSN. Paskaita ir atsiskyrimas VZC.

2001m.gruodis. Myong Oh Sunim JDPS vizitas. Paskaita, atsiskyrimas VZC.

Nuo 2002m. Lietuvos Sanghą kuruojančiu Mokytoju tampa Andrzej Piotrowski JDPSN. Agnė Talmantaitė paskiriama Lietuvos bendruomenės abate. Vilniaus ZC abatu tampa Rytis Juozapavičius.

2002 pavasaris. Vaida Urbonaitė tampa Chogye ordino vienuole Won Bo Sunim.

2002 Chong An Sunimas aplanko Lietuvą. Korėjos kultūros savaitė „Korėjos kultūros perlai“ gegužės 5-20 d. Renginiai vyko Vilniuje ir Panevėžyje. Dalyvavo daug Lietuvos žmonių, tarp jų dzeno ir kitų budizmo šakų sekėjų iš visos Lietuvos. Buvo eksponuojama Chong An SN fotografijų iš Korėjos paroda, vyko kaligrafijos užsiėmimai, kuriuos vedė lietuvė dailininkė kaligrafė Dalia Dokšaitė. Buvo skaitomos paskaitos apie Korėjos dvasinę tradiciją, rengiamos arbatos gėrimo ceremonijos.

dzeno meistrė aleksandra porter 2002

2002 Pirmasis Aleksandros Porter JDPSN vizitas Lietuvoje; paskaita, atsiskyrimas Vilniuje

2002 liepos 6-7d. pirmasis atsiskyrimas Ustronėje, šalia Panevėžio. Dalyvauja 10 vilniečių, 5 panevėžiečiai ir 1 šiaulietė. Vėliau tai tampa tradiciniu atsiskyrimu, vykusiu 2003, 2004, 2005, 2006 m.

2002 liepa. Pirmasis Vasaros atsiskyrimas su A. Piotrowskiu JDPSN Vepriuose. Truko savaitę, dalyvavo 16 žmonių.

2002 rugpjūtis. Lietuvą pasiekia dovana iš Honkongo: altorinis Budų ir Bodhisatvų paveikslas, anksčiau kabėjęs Honkongo dzeno centre.

2003 išverstas 365 konganų rinkinys „Visas pasaulis – viena gėlė“; rinkinys nepublikuotas, naudojamas tik bendruomenės reikmėms.

2003 Andrzej Piotrowski JDPSN vizitas Lietuvoje; paskaita, atsiskyrimas, Vilniuje

2003 Chong An Sunimas aplanko Lietuvą; paskaita, atsiskyrimas Vilniuje

2003 birželis. Praradome namelį Valakampiuose (čia buvo praktikuojama nuo 1993 m.) Birželio 8 d. vyksta paskutinės pratybos ir išsikraustymas. Pratybos persikelia į privačias patalpas.

2003 birželis. Atsiskyrimas Ustronėje (Panevėžio r.)

2003 liepa. Antrasis Vasaros atsiskyrimas Vepriuose; trukmė 2 savaitės.

2003 gruodžio 13-14 d. Atsiskyrimas su Chong An Sunimu Kaune (po 12 metų pertraukos), viešose patalpose (būsimame verslo inkubatoriuje).

2003 gruodžio 7d. Vilniaus Zen Centras įsikuria naujose patalpose Jeruzalės rajone.

2003 A. Lankelis tampa Lietuvos bendruomenės abatu.

2004 sausis. Andrzej Piotrowski JDPSN vizitas Lietuvoje; pirmasis atsiskyrimas naujame Zen Centre.

2004 balandis Ustronėje atsiskyrimas su Andrzej Piotrowski JDPSN. Paskaita Panevėžyje.

2004 gegužė. Aleksandros Porter JDPSN vizitas Lietuvoje; paskaita, atsiskyrimas, Vilniuje

2004 vasara. Trečiasis Vasaros atsiskyrimas Vepriuose. Mokytojas A. Piotrowski JDPSN, trukmė 3 savaitės.

myong hae žuvų paleidimo apeigos

2004 ruduo. Žuvų paleidimo ceremonija su Myong Hae Sunim Vilniuje.

2005 sausis. Aleksandros Porter JDPSN vizitas Lietuvoje. Paskaita, atsiskyrimas, Vilniuje

2005 vasaris. ZM Wu Bongo vizitas; paskaita, atsiskyrimas, Vilniuje.

2005m.balandis. Darek Gorževski JDPSN vizitas. Atsiskyrimas Vilniuje.

2005 birželis. Atsiskyrimas Ustronėje

2005 Ketvirtasis kasmentinis vasaros atsiskyrimas Vepriuose. Trukmė 2 savaitės. Mokytojai: Chong An SN JDPS ir Andrzej Piotrowski JDPSN.

2005 lapkritis. Andrzej Piotrowski JDPSN vizitas Lietuvoje Paskaita, atsiskyrimas, Vilniuje

2006 vasaris. Andrzej Piotrowski JDPSN vizitas Lietuvoje; atsiskyrimas Vilniaus Zen Centre.

2006 kovas Bo Haeng Sunimas aplanko Lietuvą

2006 gegužė ZM Bon Yo Lietuvoje; paskaita, atsiskyrimas, Vilniuje

2006 Penktasis kasmetinis vasaros atsiskyrimas Vepriuose. (Vad. A. Piotrowskis JDPSN ir A. Porter JDPSN)

2006 spalis Chong An Sunimas Lietuvoje; paskaita, atsiskyrimas Vilniuje, ekskursija į Kernavę.

zen kompaso pristatymas vilniuje Seol Jeong kunsunim Kaune, Kam No Sa vardo suteikimas

2006 spalis. Išleidžiama Seung Sahno SSN knyga „Zen kompasas“. Pristatymas Vilniuje ir Kaune. Dalyvauja Seol Jeong Kun Sunimas, lydimas Hyon Gak Sunim JDPS ir kitų dviejų vienuolių korėjiečių.

2006 spalio 29d. Varpo Įšventinimo ceremonija Vilniuje

kunsunimas ir pirmasis vilniaus varpo dūžis

2006 spalio 31 d. Seol Jeong Kun Sunimas ir palyda lankosi Pažaislio vienuolyne. Tą pačią dieną jis atlieka šventinimo ceremoniją Kauno dzeno centre, taip įkuria šventyklą ir pavadina ją Kam No Sa.

2006 gruodis. A. Turskis tampa Lietuvos bendruomenės abatu.

2007 Sukurta nauja internetinio puslapio zen.lt versija.

2007 Šeštasis kasmetinis vasaros atsiskyrimas Vepriuose.

2007 pavasaris. Kauno bendruomenės vadovu tampa T. Stonis

Nuo 2007 m birželio mėn. Kauno dzeno centre Kam No Sa vyksta kasdieninės dzeno pratybos.

dae an sunim kam no sa šventinimo apeigose dae an sunim kam no sa šventinimo apeigose; budos akių atvėrimas

2007 rugsėjis. Lietuvoje vieši vienuolių iš Korėjos delegacija: Dae An Sunim, Hyon Gak Sunim JDPS, Won Bo Sunim, Ja Eun Sunim. Kauno Dzeno centre vyksta Budos Akių Atvėrimo Ceremonija, dovanotų altorinių skulptūrų atidengimas. Kelionė į Kernavę, Kuršių Neriją. Atsiskyrimas Vilniuje.

2008 liepa. Septintasis kasmetinis Vasaros atsiskyrimas Vepriuose. Mokytojas Chong An Sunim JDPS.

2008m. rugsėjis. Dae Kwan Sunim SS ir Myong Hae SN (kartu su grupe korėjiečių sekėjų) vizitas Lietuvoje. Paskaita Kaune. Varpo pašventinimas Kam No Sa šventykloje.

2008m. rugsėjo 19-20d. Lietuvos delegacija dalyvauja “One World is a single Flower” konferencijoje Varšuvoje.

2008m. ruduo. Lietuvoje vieši dzeno meistras Dae Jin. Paskaita ir Atsiskyrimas Kaune.


Previous page: Albumai
Next page: Nuorodos