Kur ieškoti atbudimo


Where To Look For Enlightenment


Kur ieškoti, kad pamatyčiau atbudimą?

Čia.

Kada jis įvyks?

Jis jau vyksta, kaip tik dabar.

Kodėl gi tuomet nieko nepatiriu?

Nes tu nežiūri.

Ką turiu stengtis įžiūrėti?

Nieko, tik žiūrėk.

Į ką?

Į viską, ką užtinka žvilgsnis.

Ar reikia žiūrėti kaip nors ypatingai?

Ne. Paprasčiausia žiūrėk.

Negi ne taip žiūriu visą laiką?

Ne.

Kaip tai ne?

Žiūrėdamas turi būti čia. O tu visąlaik esi kur nors kitur.
 


Where shall I look for enlightenment?

Here

When will it happen?

It is happening right now.

Then why don't I experience it?

Because you do not look.

What should I look for?

Nothing, just look.

At what?

Anything your eyes alight upon.

Must I look in a special kind of way?

No. The ordinary way will do.

But donʹt I always look the ordinary way?

No.

Why ever not?

Because to look you must be here. You're mostly somewhere else.
 

pagal Anthony de Mello užrašytą pasakojimą

(vertė jjv; 2009-10-01)

—Anthony de Mello

 


Previous page: A.Mickunas apie dzeną
Next page: Nuobodulys