Kas yra seon?

Yongsu Sunim
What is Seon? // Lotus Lantern, 2008, Summer, p.24-25

Galima sakyti, kad seon (dzenas) [žodis seon tariamas kaip sion. Vert. pastaba] yra pagrindinė Korėjos budizmo Jogye (Čogje) ordino veikla ir jo tradicija. Seon (dzenas) daugiausia yra sėdėjimas medituojant, ypač kai sėdima su hwadu (hvuadu, Didysis klausimas). Hwadu yra esminis klausimas, galintis išsklaidyti būties paslaptį. Labiausiai paplitęs hwadu – „Kas tai yra?“, arba kitaip – „Kas aš esu?“. Šių pratybų paskirtis,– kad būtų vaisingi natūralūs, savaiminiai esminės tiesos, tikrojo savęs ieškojimai. Vidinis darbas su hwadu yra Didžiojo klausimo stebėjimas pasinėrus į save, jo kontempliavimas; kuo mažiau mintimis ir kuo daugiau širdimi. Užsiimantieji seon (dzeno) saviugda, kad ir kur būtų, neapleisdami nešiojasi šį klausimą giliai širdyje. Praktikų protas turi visą laiką būti nukreiptas vien tik į šį klausimą, kol hwadu natūraliai ims skleistis iš pačios mūsų būties gelmės. Galiausiai vienu mirksniu Didysis klausimas išsisprendžia, Didžioji abejonė išsisklaido ir mes atbundame. Hwadu taikymas yra pagrindinis Korėjos seon (dzeno) metodas. Jis yra tobulas, paprastas, tiesioginis saviugdos būdas, kartu reikalaujantis didžiulio ryžto.

Seon (dzenas) yra skirtas didingosios būties paslapties atskleidimui. Tai tiesus kelias link galutinės tiesos. Seon (dzenas) veda už riboto, sąvokomis grįsto (konceptualaus) tikrovės supratimo į tiesioginį prigimtinės tikrovės (tikrovės kokia ji yra) išgyvenimą. Šiame kelyje atsiskleidžia mūsų budos prigimtis, vidinis dieviškumas. Tam tikru atžvilgiu tai vienintelis tikras dvasinės saviugdos būdas. Visi kiti yra persunkti mūsų tikėjimo suklastota tikrove, kurią sukuria dvilypėmis kategorijomis mąstantis (dualistiškas) protas. Seon (dzenas) yra paprasčiausias buvimas neaprėpiamoje, spindinčioje erdvėje, esančioje už minčių erdvės.

Seon (dzenu) gali užsiimti bet kas ir bet kada, nes nereikalingos jokios priemonės. Nors reikia pasakyti, kad sėdėjimas yra tinkamiausia seon (dzeno) užsiėmimų poza. Nes kai kūnas yra nurimęs ir nugara tiesi, protas gali tekėti natūraliai, niekur neužkliūdamas. Korėjos šventyklose galima rasti daug programų, norintiems leidžiančių patirti meditavimą sėdint.

Tyla yra vienas svarbiausių seon (dzeno) elementų. Kalbėjimas yra vienas didžiausių proto trikdžių. Žemyn žvelgiantis žvilgsnis, „prikąstas“ liežuvis ir į hwadu, į Didįjį klausimą, sutelktas protas – štai kas yra seon (dzeno) užsiėmimai; kaip meditavimo sėdint metu, taip ir nemedituojant.

Seon (dzeną) galima aprašyti įvairiai, tačiau tik medituodami galime iš tiesų patirti, kas yra seon (dzenas). Patirdami seon (dzeną), patirame viską. Lai visi mes nedelsdami atskleidžiame sau seon (dzeno) esmę.

Vertimas į lietuvių kalbą © Kauno Kvan Um dzeno budistinė bendruomenė
Vertė J.V.

 


Previous page: Dėmesio! Trūkumas
Next page: A.Mickunas apie dzeną