Žmogaus kelias


Ateina tuščiomis rankomis, išeina tuščiomis rankomis - tai žmogus.

Iš kur atsiradai gimdamas?
Kur prapulsi mirdamas?
Gyvenimas - tai lyg dangumi atplaukęs debesis.
Mirtis - tarsi dangumi nuplaukęs debesis.
Iš tikrųjų jokio dangumi plaukiančio debesies nė nebūta.
Kaip ir gyvenimo bei mirties, atėjimo bei išėjimo.

Tačiau yra vienas dalykas, kuris niekada nebūna neaiškus.
Jis yra grynas ir nesupainiotas, nepriklausomas nuo gyvenimo ir nuo mirties.

Kas gi tas tyras ir aiškus dalykas?

The Human Route

Coming empty-handed, going empty-handed -- that is human.

When you are born, where do you come from?
When you die, where do you go?
Life is like a floating cloud which appears.
Death is like a floating cloud which disappears.
The floating cloud itself originally does not exist.
Life and death, coming and going, are also like that.

But there is one thing which always remains clear.
It is pure and clear, not depending on life and death.

Then what is the one pure and clear thing