Chong An Sunimas JDPS Vilniuje 2007.12.07

Chong An Sunimo Dharmos kalba Vilniaus Mokytojų namuose 2007.12.07