Mokytojai Europoje


Wu Bong SSN


Dzeno meistras Vu Bongas


Wu Bongas Soen Sa Nimas (skaityk Vu Bongas Sion Sa Nimas), kitaip Dzeno meistras Jakobas Perlas (Zen Master Jacob Perl) buvo daugybės Europos dzeno centrų vadovaujantis mokytojas ir Europos Kvan Um dzeno mokyklos vyriausias vadovas, arba Mokytojas-vadovas nuo 1995 iki 2013 metų. Dar nesutikęs dzeno meistro Seung Sano ir netapęs pirmuoju jo mokiniu amerikiečiu (tai nutiko 1972 metais), Soen Sa Nimas lavinosi pas Sudzuki Rošį (Suzuki Roshi) San Francisko dzeno centre, be to vienerius metus paskyrė lavinimuisi su Tartangu Tulku (Tarthang Tulku) Kalifornijoje, Berklyje esančiame Tibeto Njingmapos meditacijų centre (Nyingmapa Meditation Centre). 1978 metais jis padėjo dzeno meistrui Seung Sanui įkurti Kvan Um dzeno mokyklą Lenkijoje. 1984 metais jam buvo suteiktas inka (teisė mokyti) ir jis ėmėsi nuolatinio mokymo Jungtinėse Valstijose ir Europoje. Soen Sa Nimas (Garbusis dzeno mokytojas) baigė Brauno universitetą, kur jo pagrindinės studijos buvo matematika, o taip pat turėjo Šim-gum-do (Shim Gum Do), korėjietiško kardo valdymo meno, ketvirto laipsnio juodą diržą. 1993 Soen Sa Nimas gavo Dharmos perdavą ir tapo septyniasdešimt devintuoju patriarchu savo linijoje. Su savo žmona, dzeno meistre Bon Jo (Bon Yo), ir sūnumi gyveno Paryžiaus dzeno centre. 2000 metais jis pirmą kartą perdavė inka Mukyong (dabar Ji Kwang SSN). 2006 metais pirmą kartą suteikė Dharmos perdavą Bon Shim SSN. 2012 metais jis suteikė antrą savo Dharmos perdavą Ji Kwang SSN. Iš viso Wu Bongas SSN suteikė dvi Dharmos perdavas ir inka septyniems mokiniams. 2009 metais Korėjoje buvo įšventintas budistų vienuoliu. Wu Bongas Soen Sa Nimas mirė dėl širdies smūgio 2013 metų balandžio 17 d. 13 val. vesdamas atsiskyrimą Paryžiaus dzeno centre.Bon Shim SSNBon Shim Soen Sa Nim (skaityk Bon Šim Sion Sa Nim) arba Dzeno meistrė Aleksandra Porter, inka gavo 1992 metais, o perdavą — 2006. Ji yra vadovaujanti Varšuvos dzeno centro ir kitų Lenkijos dzeno centrų mokytoja bei nuolat veda Kjolčes Lenkijoje ir vyksta į dažnas mokymo keliones po Rytų ir Vakarų Europą. Ji buvo dzeno meistro Seung Sano mokinė nuo 1978 metų, kai jis pirmąkart atvyko į Lenkiją. Mokytoja gyvena su dviem savo sūnumis Varšuvos dzeno centre. Ji taip pat yra aktyvi Lenkijos budistų sąjungos narė. Perdavą ji gavo iš dzeno meistro Wu Bongo 2006 metų rugsėjo 24 dieną vykusiose apeigose Varšuvos dzeno centre.

 
Ji Kwang SSN

 

Ji Kwang Soen Sa Nim (skaityk Dži Kvang Sion Sa Nim), kitaip Dzeno meistras Roland Wöhrle-Chon (skaityk Rolandas Viorle Čonas) gimė 1960 Vokietijoje. Studijavo filosofiją ir psichologiją Bonoje, Berlyne ir Madurajuje (Indija), kur ir susidūrė pirmą kartą su joga ir meditavimu. Kartu sus savo žmona jis 1990 metais įsteigė Berlyno dzeno centrą, kuris tapo Kvan Um dzeno mokyklos pradžia Vokietijoje. Inka gavo 2000 metų vasario mėnesį. Roland Wöhrle-Chon PSN turi daktaro laipsnį psichologijos srityje. Septynerius metus pragyvenęs Korėjoje dabar jis dirba Berlyne visuomenės mokslų srityje. Jis yra vadovaujantis mokytojas Vokietijos ir Austrijos dzeno centrams. Vedęs, turi du vaikus.Joeng Hye SSN

 

Joeng Hye Soen Sa Nim (skaityk Džiong He Sion Sa Nimas), kitaip Dzeno meistras Andrzej Piotrowski, vadovaujantis Lietuvos Kwan Um Zen mokyklos bendruomenių mokytojas. Savo pirmą dzeno patirtį Mokytojas įgijo, būdamas teatro mėgėjų grupės narys, organizuojamuose žmogiškojo dvasingumo kursuose, kur susitikdavo su įvairių tradicijų mokytojais. Kiek vėliau jis tapo dzeno meistro Seung Sano mokiniu. Didžiąją dalį mokymosi laiko jis praleido Varšuvos dzeno centre, vyriausioje mokyklos Rytų Europos būstinėje ir vadovaudamas kalėjime įkurtai dharmos grupei. Po keturiolikos lavinimosi metų, 2000 metų kovo 5 dieną jis gavo inka. Piotrowskis JDPSN dirba kaip bendrosios praktikos gydytojas, bendradarbiaudamas su alternatyviosios medicinos praktikais. (Žr. mokytojo atsakymus į klausimus 2007 m. vasaros atsiskyrime Vepriuose.)
Jo Potter JDPSN
 


Jo Potter JDPSN (skaityk Džo Poter Dži Do Piop Sa Nim) 2008 metų gegužės 3 dieną Berlyno dzeno centre dzeno meistras Vu Bongas suteikė inka, arba teisę mokyti.

Džo Potter gimė 1954 metais Yuma'oje, Arizonoje. Augdama ji nemažai laiko praleido su senele, kurios pažiūras sudarė natūraliai sumišusios dvi tradicijos: meksikietės katalikės ir opatų genties indėnės. Senelė mokė Džo savojo pasaulio supratimo, kuriame buvo daug atjautos ir "bodhisatvos širdies". Nors ji nemokė jokių formalių dalykų ir jokio šamanizmo, tačiau turėjo didžiulę įtaką, pastūmėdama Džo giliai susidomėti dvasiniais slėpiniais jau ankstyvoje jaunystėje. Būnant su senele, Džo niekada neatrodė, kad ji kažko mokosi. Ji tiesiog gėrė į save patiriamus įspūdžius: vyko tarsi savotiška perdava iš proto į protą, gaunama iš žmogaus, kokių labai reta mūsų dienomis.

Kai jai buvo 17 metų, kelias atvedė į meditavimo pamokas. Ji ėmėsi transcendentinio meditavimo pas Maharišį Maheš Jogį (Maharishi Mahesh Yogi). Vėliau Džo studijavo Gurdžijevo mistiką. Ir lygia greta vyko mitybos medicinos studijos Arizonos universitete. XX a. 8-to dešimtmečio viduryje (apie 1975) ji dirbo nedidelėje "Lifespring" kompanijoje, kurios misija buvo labai panaši į EST (Erhardo seminarinės treniruotės (angl. Erhards Seminars Training); jos buvo skirtos asmeninei dvasinei raidai ir gyvybinių jėgų stiprinimui). Tuo metu JAV vyko labai reikšmingas visuomeninės sąmonės pokytis. Tūkstančiai žmonių lankė įvairias dvasines pratybas. Daugybė žmonių pradėjo tyrinėti savo elgesį, mintis, stengėsi pažinti savo sąmoningumą. Dvasinių ieškojimų keliuose besimokydama meditavimo, ji aplankė daugelį vietovių, tarp kurių Poona (Pūna) Indijoje. Ji ilgus metus buvo Ošo sanjasė (mokinė), pirmiausia Pūnoje, o vėliau Oregone. Jau baigusi bakalauro studijas Arizonos universitete, ji dirbo maitinimo vadybininke Oregono organizacijoje, kur kartais reikėdavo pamaitinti iki 15 tūkstančių žmonių. Ši patirtis leido tiesiogine to žodžio prasme "patirti, kas yra maistas". Pas šį mokytoją ji daugiausiai išmoko meditavimo meno, bet ne dzeno. Pasitraukusi iš Ošo bendruomenės Džo ėmė gilintis į Šri Nisargadatos Maharadžo (Sri Nisargadatta Maharaj; advaitos dvasinis mokytojas) mokymą ir ėmė skaityti Keno Vilberio (Ken Wilber; šiuolaikinis JAV "integraliosios sąmonės teorijos" kūrėjas) knygas. Ekstensyvūs ieškojimai galiausiai užsibaigė 1993 metų vasario mėnesį, atradus Kvan Um dzeno mokyklą ir Los Andžele sutikus dzeno meistrą Seung Sahną. Patyrusi jo neišmatuojamą atjautą bei "imk ir daryk" kelią, Džo nusprendė, jog pagaliau rado svarbiausią savo gyvenime sąmoningumo ugdymo kelią ir daugiau iš jo nebeišsuks! Nuo to laiko ji yra aktyvi Kvan Um dzeno mokyklos narė.

Džo Potter gyvena Berlyne su savo nuolatine drauge ir dirba nedideliėje nepriklausomoje įmonėje, padedančioje įkurti naują verslą. Taip pat bendradarbiauja su gyvūnų globos organizacijomis, siekdama palengvinti gyvulių kančias skerdyklose. Apskritai, užsiima visapusiška pagalba, teikdama ją visiems, kam reikia.

2008 metų gegužės 3 dieną Berlyno dzeno centre dzeno meistras Vu Bongas suteikė jai inka, arba teisę mokyti. Kaip teigia pati Džo Potter, jai labiausiai rūpi "meditavimas, nes tai yra pati svarbiausia priemonė, įgalinanti kvantinius perėjimus į vis sąmoningesnį suvokimą, kaip mums bendradarbiauti, kad šioje žemėje puoselėtume Didžiąją Atjautą, Didžiąją Meilę ir Didžiąją Išmintį.Gu Ja SSN 


Gu Ja SSN (skaityk Gu Džia Sion Sa Nim) arba Dharmos meistrė Namhee Chon (skaityk Namhy Čion) gimė 1960 m. Pietų Korėjoje. Ji yra įgijusi filosofijos ir sinologijos magistro laipsnį Laisvajame Berlyno universitete. 1989 m. Varšuvoje sutiko dzeno meistrą Sung Saną, o prieš tai ji mokėsi jogos ir meditavimo Indijoje. Kartu su savo sutuoktiniu 1990 m. Berlyne įkūrė dzeno centrą, virtusį Vokietijos Kvan Um dzeno mokyklos centru. 2008 m. gegužės men. dzeno meistras Vu Bongas suteikė jai inka ir paskyrė Vokietijos Kvan Um dzeno mokyklos abate, 2017 m. ji gavo perdavą. Dzeno meistrė Gu Ja skaito paskaitas Laisvajame Berlyno universitete. Gyvena su savo šeima Berlyno apylinkėse.

 


Ja An JDPSN


Ja An JDPSN (skaityk Dža An Dži Do Piop Sa Nim) (arba Dharmos meistrė Bogumila Malinowska) gimusi Lenkijoje 1961. Įgijusi pedagoginį išsilavinimą dirbo mokytoja, vėliau kaip ugdymo darbuotoja su alkoholio ir kvaišalų priklausomybes besigydančiais bei iššaukiančio elgesio problemų turinčiais jaunuoliais. Dzenu užsiima nuo 1983 metų, pradėjo Lenkijoje, vadovavo dzeno centrui Lenkijoje, 2003 su sūnumi persikėlė į JK. 2005 metais, padedama dzeno meistrės Bon Yo SSN ir dzeno meistro Wu Bong SSN, įsteigė Londono dzeno centrą. 2009 metų rugsėjo mėn. ji gavo perdavą iš dzeno meistro Wu Bong SSN. Šiuo metu ji verčiasi asmeniniu verslu, o devyniolikmetis sūnus Konradas studijuoja ekonomiką JK universitete.


Shim Jeom JDPSN


Shim Jeom JDPSN (skaityk Šim Džiom Dži Do Piop Sa Nim) (arba Dharmos meistras Oleg Šuk) Gimė 1964 metais Rytų Kazachstane, Ustj-Kamenogorske lenkiškų ir rusiškų šaknų šeimoje. Sovietų Sąjungoje studijavo architektūrą, vėliau studijas tęsė Bratislavoje, Slovakijoje. Čia 1987 metais baigė studijas ir vedė. 1988 kartu su žmona pradėjo lankytis nelegaliuose dzeno sesšinuose Prahoje ir Lenkijoje (tuometėje Čekoslovakijoje tokia veikla buvo draudžiama). Po socialistinio lagerio žlugimo kartu su žmona jis įkūrė ir vadovavo dzeno centrą Bratislavoje, paskui Košicėje, kur jie dabar gyvena su dviem savo vaikais. Jis laikomas Slovakijos dzeno mokyklos įkūrėju ir šiuo metu yra jos abatas. Po 20 metų užsiėmimų, 2009 metų rugsėjo mėn. jis gavo perdavą iš dzeno meistro Wu Bongo. Visą gyvenimą jis užsiėmė menu; dirba dailės disciplinų mokytoju Košicės menų mokykloje.

 

Arne Schaefer JDPSN

Arne Schaefer JDPSN (skaityk Arne Šyfa Dži Do Piop Sa Nim) pradėjo praktiką 1990 metais Tibeto Deimatinio Kelio budizmo Kagju tradicijoje. Jo pirmasis Zen atsiskyrimas, Yong Maeng Jong Jin, įvyjo 1992 metais su Zen Meistru Seung Sahnu, ir nuo tada jis praktikuoja Kwan Um Zen mokykloje, dalyvauja Zen atsiskyrimuose Europoje, JAV ir Korėjoje. 1996-1997 metais jis statė Berlyno Zen Centrą, buvo Vokietijos Kwan Um Zen mokyklos valdybos pirmininku daugiau nei 15 metų. 2010 metų balandį Zen Meistras Wu Bongas jam suteikė inka (teisę mokyti). Šiuo metu jis yra vadovaujantis mokytojas Dresdeno Zen Centrui, Hamburgo ir Bad Bramštedo Zen grupėms.

1996 metais, studijuodamas antropologiją ir filosofiją, Arne įgijo religijotyros magistro laipsnį Berlyno laisvajame universitete. Ten pat 2002 metais jam buvo suteiktas psichologijos magistro laipsnis. Papildomai mokėsi į sprendimus orientuoto konsultavimo ir tarpusavio bendradarbiavimo bei dirba kaip nepriklausomas ugdytojas (koučeris).

 

Koen Vermeulen JDPSN  

Koen Vermeulen JDPSN (skaityk Kun Vemeule Dži Do Piop Sa Nim) pradėjo praktiką Kwan Um Zen mokykloje 1992 metais. Kai 1995 metais Zen Meistras Wu Bongas ir Zen Meistrė Bon Yo persikraustė į Paryžių, Koen dažnai atvykdavo iš Briuselio į Paryžių mėnesio atsiskyrimams. 1995 metais jis dalyvavo septynių savaičių atsiskyrime Do Am Sah šventykloje Lenkijoje, o 1998 metais - trijų mėnesių atsiskyrime (Kyol Che). Jis gyvena su savo žmona ir dviem sūnumis žemiau Briuselio Zen Centro. Laisvu metu jis mėgsta groti pianinu ir kurti muziką.

Koen 1989 metais įgijo taikomosios ekonomikos magistro laipsnį KU Leveno universitete ir 1990 metais kiekybinės rinkodaros magistro laipsnį Grenoblio II universitete. Šiuo metu, dirbdamas Belgijos Budistų Unijos generaliniu sekretoriumi, jis bendrauja su daugeliu budistinių bendruomenių. Pagrindiniai jo kuruojami projektai susiję su budizmo pripažinimu Belgijoje, budizmo filosofijos ir etikos mokymo programomis, budistinėmis konsultacijomis sveikatos sektoriuje ir kalėjimuose.
 


Igor Pininski JDPSN


 

Igor Pininski JDPSN (skaityk Dži Do Piop Sa Nim) pabaigė aktorystę žymioje Lodzės filmų mokykloje. Šiuo metu jis dirba savo filmų studijoje Lodzėje, daugiausia dėmesio skirdamas švietėjiškiems filmams. Jis gyvena su savo žmona kaime netoli Lodzės.

Jau 14 metų Igoris yra Lodzės Zen centro abatas. Taip pat jis yra Lenkijos Kwan Um Zen Sangos Tarybos narys. Praktiką Lodzės Zen centre jis pradėjo 1995 metais ir nuo to laiko dalyvavo daugiau nei 120 atsiskyrimų (Yong Maeng Jong Jin) bei kiekvienais metais dalyvauja Kyol Che Varšuvos Wu Bong Sa šventykloje.  

2013 metų kovo 9 dieną Zen Meistrė Bon Shim jam suteikė inka (teisę mokyti). Taigi jis yra kvalifikuotas Kwan Um Zen tradicijos mokytojas, vedantis Konganų interviu praktikas, Zen atsiskyrimus ir ceremonijas.