Naujienos

Zen Meistrės Bon Shim laiškas

Kategorija: Bendroji informacija
Įrašė: Alvydas

,


Dear Sangha, Dear family,

On behalf of European teachers in deep sadness we share this great loss with you, our Sangha, and Myong Hae Sunim’s and Rasa‘s family.
Myong Hae Sunim was so much appreciated, her Bodhisattva Vow and clear direction inspired students around the globe. Her humor and straightforwardness was so precious.
She is in hearts of many, her wisdom and bright teaching made a strong impact on many people.

She will be greatly missed and remembered as one of brightest living being and teacher.

Ji Jang Bosal, Ji Jang Bosal, Ji Jang Bosal, May all Buddha’s and Bodhisattvas bring you peace and relief,

Uniting with you in sorrow,

Bon Shim
Brangioji Sangha, Brangūs artimieji,

Europos mokytojų vardu su dideliu liūdesiu dalijamės šia didžia netektimi su jumis, mūsų Sangha, Myong Hae Sunim ir Rasos šeimomis.
Myong Hae Sunim buvo taip mylima, jos Bodhisattvos įžadai ir aiški kryptis įkvėpė studentus visame pasaulyje. Jos humoras ir tiesumas buvo tokie neįkainojami.
Ji yra daugelio širdyse, jos išmintis ir šviesus mokymas padarė didelę įtaką daugeliui žmonių.

Jos bus labai ilgimasi, ji bus prisiminta kaip viena šviesiausių gyvų būtybių ir mokytoja.

Ji Jang Bosal, Ji Jang Bosal, Ji Jang Bosal.
Tegul visi Budos ir Bodhisatvos suteikia jums ramybę ir palengvėjimą.

Susijungiant su jumis liūdesyje,

Bon ShimNext page: Parama